تاریخ ,راجع ,کتاب ,تاریخ عیسویت ,زیاد راجع ,تاریخ ایران ,اوسویوس کیست

ازب (اوسویوس) کیست ؟


تاریخ ایران (بخش42)


"از روحانیون مسیحی بود . در فلسطین تولد یافت و در بیت المقدس و انطاکیه تحصیلات خود را به اتمام رسانیده ، از پیروان فلسفه ی افلاطون گردید . زمان حیاتش 340 - 263 میلادی است . این شخص کتب زیاد راجع به تاریخ عیسویت و قسطنطین اول امپراطور روم نوشته . کتاب او را راجع به امپراطور مزبور شبیه کتاب گزنفون راجع به کوروش بزرگ (سیروپدی) می دانند . او را پدر تاریخ عیسویت خوانده اند . از کتب تاریخی اش کتابی است که در آن تاریخ کلیسیا را از ابتدای ظهور مذهب عیسوی تا 324 میلادی شرح داده . او از کتابخانه های مذهبی و دفترخانه های دولتی استفاده کرده و اسلوب انشاءش را ستوده اند . ازب علاقمند است به اینکه جهات وقایع را روشن ساخته ، گذشته های دوره ای را با اوضاع زمان خود ارتباط دهد . کتاب او اطلاعات زیاد راجع به مشرق قدیم و ایران می دهد ."


 حسن پیرنیا ، ایران باستان ، جلد اول ، انتشارات افراسیاب ، چاپ نهم ، ص 101


 ###############


کانال حقیقت

https://telegram.me/haghighat1357  

منبع اصلی مطلب : باستان
برچسب ها : تاریخ ,راجع ,کتاب ,تاریخ عیسویت ,زیاد راجع ,تاریخ ایران ,اوسویوس کیست
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : تاریخ ایران (42) : ازب ( اوسویوس ) کیست ؟