مورخ ,تاریخ ,تاریخ ایران ,توسیدید کیست

توسیدید کیست ؟


تاریخ ایران (بخش23)


"مورخ معروف یونانی که در حوالی 460 ق . م تولد یافت و تقریبا در 395 ق . م درگذشت . این شخص بهترین مورخ یونانی است ؛ انشاء اش سریع و روشن ، علاقه مندی اش به حفظ بیطرفی و حقیقت نویسی آشکار و مبرهن . در واقع امر نوشته های او راجع به مشرق قدیم نیست ؛ زیرا جنگ های پلوپونس را که جنگ های درونی یونان بود شرح داده ؛ ولی چون جاهایی از آن با تاریخ ایران مربوط است و سیاستی را که دربار هخامنشی نسبت به یونان این زمان اتخاذ کرده بود خوب می نماید ، به این مناسبت ذکری از این مورخ نامی شد ."


 حسن پیرنیا ، ایران باستان ، جلد اول ، انتشارات افراسیاب ، چاپ نهم ، ص 86


 ###############


کانال حقیقت

https://telegram.me/haghighat1357  

منبع اصلی مطلب : باستان
برچسب ها : مورخ ,تاریخ ,تاریخ ایران ,توسیدید کیست
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : تاریخ ایران (23) : توسیدید کیست ؟